Ida_Lovisa_Rudolfsson_16_9

Kulturstipendium till Ida-Lovisa Rudolfsson

Textilkonstnären Ida-Lovisa Rudolfsson får ett kulturstipendium på 150.000 kr från Sten A Olssons stiftelse.

Motiveringen lyder:
Ida-Lovisa Rudolfssons detaljrika bilder berättar om vardagliga situationer som slagit över i någonting annat, något främmande och hemlighetsfullt. Det handlar om människan, tingen och naturen men framförallt om tomrummen och ödsligheten mellan dem. Konstnären låter drömmens glapp och sammansmältningar underminera det igenkännbara och lockar oss att gå vilse i miljöer som vi trodde att vi kände. Men samtidigt som Ida-Lovisa Rudolfsson träder fram som en obarmhärtig uttolkare av den moderna ensamheten skapar hon bilder inför vilka vi, som betraktare, dras samman och förenas i en gemensam och drabbande upplevelse. För sitt egensinniga och engagerande arbete inom textilkonsten tilldelas Ida-Lovisa Rudolfsson stipendium för 2016 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

motkvallenupp72

Mot kvällen uppklarnande, 
130×170 cm. 
broderi, screentryck, textilfärg, applikation

motkvallenuppDETALJ

Detalj ut Mot kvällen uppklarnande

motkvallenuppDETALJ_igen

Detalj ut Mot kvällen uppklarnande


Mer läsning...