16

Have a Seat!

Fashion Week Stockholm är igång och Textilhögskolan i Borås visade just avgångs- och kandidatstudenternas kollektioner i Exit 2017 i Spegelsalen på Grand Hotel. Louise Linderoths kollektion ”Have a Seat” undersöker plagg anpassade för personer som sitter i rullstol.

1 3 4 6


Mer läsning...