Seminarium

Seminarium: Vilka utmaningar väntar svenska form- och designinstitutioner?

Propositionen baserad på utredningen ”Gestaltad livsmiljö” kom till slut. I den poängteras ArkDes roll som mötesplats för arkitektur, form och design – till vilka det nu också läggs en forskningsfunktion. Propositionen tydliggör också att Nationalmuseums uppgift även innefattar form och design – och dessutom att regeringen anser att det inte behövs ytterligare ett statligt museum på området. Istället förordas samarbete över institutionsgränserna, där Svensk Form och SVID får särskilt viktiga roller.

Vad innebär allt detta för inblandade institutioner? Hur ser framtiden ut? Vilka frågor är viktigast?

Kom och prata form och design med oss!

Moderator
Birgitta Rubin, styrelseledamot i Svenska konstkritikersamfundet + konst- och formredaktör DN.

Panelen
– Kieran Long, överintendent ArkDes
– Mats Widbom, vd Svensk Form
– Birgitta Castenfors, tf myndighetschef Nationalmuseum
– Susanne Helgeson, kulturjournalist och designkritiker

Bisittare
– Bo Madestrand, chefredaktör tidskriften Form samt konst- och formkritiker i DN

TID kl. 18-20. Samtalet väntas hålla på i ca 1,5 timme.
PLATS Svensk Forms bibliotek på Skeppsholmen, Svensksundsvägen 13, Stockholm.

Ett samarrangemang mellan Svenska konstkritikersamfundet och tidskriften Form.


Mer läsning...