elin_forslund_16-9

Elin Forslund på Form/Design Center

Elin Forslund är glaskonstnär och formgivare med bas i Köpenhamn och på Österlen. Hennes glaskonst består ofta av flera material som sätts samman för att påverka, glädja och interagera med betraktaren. Glaskonsten utstrålar påhittighet, fantasi, taktilitet och materialmetamorfoser.

elin_forslund_1-720x720 elin_forslund_3-720x720 elin_forslund_5-720x720
elin_forslund_9-720x720


Mer läsning...