Luftperspektiv16-9

Danmark planerar ett av Nordeuropas grönaste affärsområden

Den danska regeringen och Hvidovre kommun är överens om att inleda arbetet med att etablera det framtida moderna affärsområdet som en fortsättning av nuvarande Avedøre Holme. Området heter Holmene, och visionerna för affärsmöjligheter är lika stora som kraven på området är gröna.

Området ska fyllas av fritidsaktiviteter för både barn, unga, familjer och äldre. Spår och cykelleder och möjligheten till vattensporter som kajakpaddling, simning ska också finnas på plats,

Holmene kommer, när området är helt färdigt år 2040, att bestå av totalt nio öar. Holms är inbyggda etapper, och det förväntas att deponiet kan startas med den första spaden redan i 2022. Sex år efter arbetets början förväntas den första vara avslutad.

Cykelsti969px GreenTechIsland734px


Mer läsning...