Humlestaden16_9

Danska Henning Larsen ritar ny stadsdel söder om Göteborg: Humlestaden

Pripps gamla industriområde ger nu plats för en ny stadsdel söder om Göteborg. Humlestaden, vars namn anspelar på det gamla bryggeriet, ska börja byggas år 2022 och när området är färdigt år 2024 väntas 3000 nya invånare flytta in.

Projektets primära fokus är att återupprätta de gröna utomhusytorna, som en utgångspunkt för det offentliga livet och på det viset bli en ram för framtida hållbara utveckling i regionen.

Humlestaden1 Humlestaden2 Humlestaden3 Humlestaden4


Mer läsning...