kinship_16-9

The Kinship Project på Sven-Harrys konstmuseum

The Kinship Project är ett experimentellt projekt med fem medverkande designers.

Hur starkt knutna är vi till vårt eget formspråk? Vågar vi släppa för att släppa in någon annan? Vågar vi ge bort för att se genom andras ögon? Genom en kollaborativ metod och inspiration från antropologiska kinship-system genomför ett antal formgivare ett projekt som börjar individuellt men som i minst två led infiltreras av varandras formelement och där det egna lånas ut i en given schematisk ordning. För varje generation ärvs delar, fragment och uttryck från föregående generation. Vad händer med formerna och resultat, vad händer inom oss, vad kan vi lära oss? Skapar det mångfald, utveckling eller likriktning?

Projektet har initierats av Margot Barolo, stöds och finansieras av Beckmans Designhögskola som ett led i deras satsning på konstnärlig ämnesutveckling. Projektet undersöker metoder och designproduktion och är också ett delprojekt i Barolos ämne ”Design som medel”.

Utställningen The Kinship Method – The Last Session visas från den 24 januari till och med den 9 februari på Sven-Harrys konstmuseum i Stockholm.

MEDVERKANDE DESIGNERS: Andreas Nobel, Mia Cullin, Erik Björk, Fredrik Paulsen, Margot Barolo
SAMTALSLEDARE OCH SKRIBENT: Salka Hallström Bornhold
FOTOGRAF: Karin Björkquist
GRAFISK DESIGN: Samira Baoubana
SAMARBETSPARTER: Mitab Möbler AB, Tärnsjö Garveri, Kummelholmen Konsthall

kinship_3


Mer läsning...