TheBlueHour_cover

Examensprojekt 2020: Den blå timmen av Jannica Hagfors

I kollektionen Den blå timmen undersöker Jannica Hagfors hur vi i strävan efter en hållbar värld ser skogen som en räddande råvara, samtidigt som vi har tappat perspektivet på ett hållbart skogsbruk.

”I strävan efter att nå en mer hållbar modeindustri lyfts skogsråvaran som en potentiell lösning. I den diskussionen saknas perspektivet kring hur skogen har brukats; om avverkningen har skett genom gallring eller slutavverkning och att det är skillnad på produktionsskog och levande naturskog. Den blå timmen belyser det moderna svenska skogsbruket i relation till äldre tider, då skogen sågs som ett heligt rum. Genom att ge skogen en persona – skogsrået, dess skyddsväsen – vill jag lyfta skogens egen vilja och existensberättigande.”

Mode, Beckmans Designhögskola

Jannica_Hagfors_DenBlaTimmen_Albin_Handig
Jannica_Hagfors_photo_Albin_Handig_3

Jannica_Hagfors_photo_Albin_Handig_16_9

 

Foto: Albin Händig


Mer läsning...