Travel_as_a_tool_16_9

Travel as a Tool på Helsingfors Designmuseum

Den samnordiska utställningen Travel as a Tool visar upp resandets betydelse för nordiska designers från 1940-talet till idag. Resandet har fungerat som en källa för inspiration och nya idéer.

Japans kultur och estetik var som ett andra hem för den finska designern Kaj Franck (1911-89). Hans första resa till Japan gjordes 1956 och den dokumenterades i dagboksanteckningar och en diger mängd fotografier, samt på smalfilmmaterial som för första gången presenteras publikt på Travel as a Tool -utställningen. Finlandspremiär får även Kustaa Saksis (f. 1975) Archipelago. Textilverket på 26 meter förverkligades på kommission till Finlands EU-ordförandeskaps ära för Europaunionens utrymmen i Bryssel.

Utställningen visas till och med den 7 mars 2021. Läs mer om Travel as a Tool

Travel_as_a_tool_2
Finnish designer Kaj Franck’s travel photos from Japan in 1956 II. Design Museum’s Photo Archive. Photo Credits: Designmuseo

Travel_as_a_tool_3
Finnish designer Kaj Franck’s travel photos from Thailand in 1956 II Design Museum’s Photo Archive. Photo Credits: Designmuseo

Travel_as_a_tool_1
Kustaa Saksi tapestry Archipelago 2019. Photo Credits: Kustaa Saksi

Travel_as_a_tool_4
Kustaa Saksi tapestry Archipelago 2019. Photo Credits: Kustaa Saksi


Mer läsning...