JavlaKritiker_16_9

Jävla kritiker! på Färgfabriken i Stockholm

Utställningen Jävla kritiker! vill vara en hyllning till kritiken och ett initiativ till att på nytt vitalisera arkitekturkritiken. I utställningen har sex arkitekturkritiker – två från Sverige, två från Danmark och två från Norge – lämnat kritik på en fiktiv byggnad skapad utifrån skribentens egen fantasi och idévärld. Därefter har sex arkitektkontor – också två från varje land – fått i uppgift att tolka och gestalta den skrivna kritiken i form av en modell.

Curatorer: Anders Rubing, Andrea Ougaard och Morten Birk Jørgensen
Arkitekturkritiker: Gaute Brochmann, Mari Hvattum, Martin Søberg, Rasmus Wærn, Sara Ettrup och Ylva Frid
Formgivare: Element, Jonathan Houser, Kaleidoscope, Krupinski/Krupinska, Leth & Gori och Tham & Videgård

Visningsperiod: 13 mars till och med 18 april. Utställningen har visats i Oslo på ROM for Kunst og Arkitektur och kommer efter Färgfabriken i Stockholm att visas i Köpenhamn.

Läs mer om utställningen här

Dubbeltgymnasiet
Dubbeltgymnasiet, 2020, av Leth & Gori
Foto: Jon Benjamin Tallerås

Parlour
Parlour, 2020, av Element
Foto: Jon Benjamin Tallerås

 


Mer läsning...