_VB_2143_fixxxAK

Framtiden var bättre förr

”Trots att designer och arkitekter ofta hade mer frihet än konstnärer eller författare, kunde karriären ta ett abrupt slut om de uttryckte en för radikal åsikt eller skapade verk som ansågs för borgerliga eller radikala.”

I det gamla östblocket blomstrade designen. Men den politiska splittringen och förtrycket till trots var den officiella ideologin fortfarande kollektivistisk – enskilda designer blev inga kända namn och många har förblivit anonyma fram tills helt nyligen.

Nu har ett stort antal institutioner, museer och designcuratorer i det forna östblocket organiserat sig i ett ambitiöst samarbetsprojekt med titeln Retrotopia – Design for socialist spaces. Syftet är att lyfta fram designens roll i de kommunistiska länderna från 1950-talet till 1980-talet, det vill säga från krigsslutet till Sovjetimperiets fall.

I nya numret av Form berättar Sonia Hedstrand om en delvis bortglömd designscen som i dag framkallar känslor av nostalgi. Läs här!


Mer läsning...