tra_link

 

Hållbar träarkitektur för morgondagens städer – nya metoder, rön och innovationer

26 april 2017

Under det andra Form Symposium-tillfället föreläste sex experter om hållbar träarkitektur. Det handlade om nya metoder och rön, innovationer och best practice i ämnet. Utgångspunkten för dagen var att trä är den nya betongen i klimathotets tid, då trä är det enda förnybara byggnadsmaterialet samt det bästa alternativet för ett hållbart samhälle.

Frågeställningarna kretsade kring hur trä kan ersätta betongen enligt de krav som våra växande städer ställer – i såväl stor som liten skala, i projekt med hård budget och tidspress och samtidigt klimatsmart.

Form Symposium är ett nytt, oberoende och tvärdisciplinärt kunskapsforum som riktar sig till arkitekter, formgivare och stadsplanerare. I vårens första seminarietillfälle fortsätter forumet att sätta fokus på de mest brännande frågorna i klimatförändringarnas tid. Temat är hållbar träarkitektur för morgondagens städer.

 

Seminarieledare Emilia Engblad
Form-medarbetare, designer och konstvetare
Moderator Salka Hallström Bornold
Biträdande chefredaktör Form

Seminariet skedde med stöd från Stiftelsen Arkus, som främjar vetenskaplig forskning och utveckling av betydelse för arkitekturområdet. Form Symposium drivs av design- och arkitekturtidskriften Forms redaktion.

 

Föreläsare på Form Symposium #2:
”Hållbar träarkitektur för morgondagens städer – nya metoder, rön och innovationer”

Björn Källander, Svenskt Trä
Chef för forskning och standardisering

Camilla Schlyter-Gezelius, LTU och Schlyter Gezelius Arkitektkontor
Praktiserande arkitekt verksam i samarbete med RISE och Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser LTU

Magnus Norrby, Svenska PEFC
Styrelseledamot PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification. Ägare och VD för iTurgor Management AB

Magnus Wålinder, KTH
Professor i byggnadsmaterial vid Institutionen för Byggvetenskap

Henric Munde, Nyréns
Praktiserande arkitekt med inriktning mot bostäder och träbyggnation

Magnus Silfverhielm, AIX Arkitekter och Linnéuniversitet
Arkitekt och senior professor i träbyggnadsteknik

Konstnären Eva Meyer-Keller gav seminariet en konstnärlig inramning, baserad på verket Made by Humans (2010).

 

För mer information eller frågor:
Emilia Engblad emilia@formmagazine.com