500px_bild-för-Itunes-Form-Symposium

Form Symposium är en podcast och ett kunskapsforum där experter från olika världar möts för att besvara frågan om hur arkitekter och designer ska bygga framtidens hållbara livsmiljöer. Specialister från forskning, konst, design, arkitektur och filosofi medverkar. Form Symposium produceras av design- och arkitekturtidskriften Form och är ett samarbete med forskningsstiftelsen Arkus

iTunes tillgänglig via iPhone-appen Podcaster
Soundcloud
Podbean
RSS tillgänglig via RSS-läsare

Senaste poddavsnitten: Tema Materia och Sol

Tidigare teman i Form Symposium: Vatten och Trä