Form Symposium är ett nytt, oberoende och tvärdisciplinärt kunskapsforum som riktar sig till arkitekter, designer och stadsplanerare. Det första seminarietillfället ägde rum 25 januari i Svensk Forms bibliotek på Skeppsholmen på temat ”arkitektur i klimathotets tid: strategier för hundraårsregn och översvämningar”.

Fem experter föreläste om nya rön i ämnet, grönstrukturer och strategier för ökade flöden. Seminariet skedde med stöd från stiftelsen Arkus, som främjar vetenskaplig forskning och utveckling av betydelse för arkitekturområdet.

 

Nu planerar vi för fler symposium under 2017. Vill du anmäla ditt intresse eller få inbjudan – hör av dig till Form Symposiums projektledare Emilia Engblad på emilia@formmagazine.com

 

Här kan du läsa vad pressen skrev om premiären – samt om föreläsarna:

Fokus: 20 januari

Nina Gunne, Arkitekten: ”Nytt symposium sätter fokus på klimatanpassning”

 

 

GENOMFÖRDA FORM SYMPOSIUM:

dagvatten_link

FORM SYMPOSIUM #1
Arkitektur i klimathotets tid: strategier för hundraårsregn och översvämningar
25 januari 2017