Form Symposium är ett nytt, oberoende och tvärdisciplinärt kunskapsforum som riktar sig till arkitekter, designer och stadsplanerare.

Seminarierna sker med stöd från Stiftelsen Arkus, som främjar vetenskaplig forskning och utveckling av betydelse för arkitekturområdet. Form Symposium drivs av design- och arkitekturtidskriften Forms redaktion.

Vi planerar för fler symposium under 2017. Vill du anmäla ditt intresse eller få inbjudan – hör av dig till Form Symposiums projektledare Emilia Engblad på emilia@formmagazine.com

 

 

 

 

 

 

GENOMFÖRDA FORM SYMPOSIUM:

 

tra_link

FORM SYMPOSIUM #2
Hållbar träarkitektur för morgondagens städer – nya metoder, rön och innovationer 
26 april 2017

 

dagvatten_link

FORM SYMPOSIUM #1
Arkitektur i klimathotets tid: strategier för hundraårsregn och översvämningar
25 januari 2017