Omslag_Svenska

I 00-talets början tog kvartetten Front designvärlden med storm. Tjugo år senare har gruppen krympt till en duo, men deras inflytande på designvärlden fortsätter att vara lika starkt. Forms Milou Allerholm träffade Anna Lindgren och Sofia Lagerkvist för ett samtal om djur, natur och slumpens betydelse i formarbetet.

Vi har också sökt oss bakom järnridån för en historisk återblick på den socialistiska designen från 1960- och 1970-talen. Sonia Hedstrand berättar om de delvis bortglömda formgivare som arbetade i skuggan av socialismens röda fana, och hur deras produkter i dag kan väcka känslor av ”ostalgi”.

Omslag: Andreas Karperyd

Form 5/2023 kommer ut den 31 oktober 2023.

Tidningen finns även att läsa online.

PRENUMERERA HÄR